ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας μας παίζει κεντρικό ρόλο στον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Από τον αρχικό σχεδιασμό ενός προϊόντος, την εκτίμηση της ανάγκης ή επιθυμίας για κάτι νέο, την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων και πρωτοποριακών τεχνολογιών, τον ποιοτικό έλεγχο της εφαρμογής έως την βελτίωση της παραγωγής σε εφαρμοσμένες πρακτικές ή την χάραξη νέου σχεδίου παραγωγικής διαδικασίας και την έκδοση του τελικού προϊόντος, η παρουσία του τμήματος είναι συνεχής σε κάθε στάδιο. Γι’ αυτό και εμείς επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας με υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και δημιουργικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Product design & virtual testing

  • Graphics & Shape design (2D/3D CAD)
  • Product simulation
  • Product staging
  • Manufactoring process

Prototyping

  • 3D printing
  • CNC machining
© Copyright 2019 by Dimomeletis ICT Solutions.GR