ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ξεχωριστό τμήμα της MGK HM αποτελεί η παραγωγή και συναρμολόγηση δικύκλων μικρού κυβισμού. Σε συνέχεια της επιτυχούς διαδικασίας λήψης ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου, αναλαμβάνουμε την εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών και απαιτήσεων στα εγκεκριμένα μοντέλα κατά το τελικό στάδιο της μαζικής παραγωγής και συναρμολόγησης, πληρώντας πάντοτε τα υποχρεωτικά κριτήρια κυκλοφορίας βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας και της έγκρισης τύπου.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρό πρωτόκολλο κατά την διαδικασία συναρμολόγησης στις γραμμές παραγωγής της μονάδας ώστε να καθίσταται αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού.  Με συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα ασφαλείας, επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος.

Απώτερος σκοπός μας είναι τα δίκυκλα που χρησιμοποιείτε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, αλλά και να καλύπτουν πλήρως τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ

Μέσω του τεχνικά καταρτισμένου και εξειδικευμένου πάνω στη μοτοσυκλέτα προσωπικού μας η ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι εγγυημένη.

 • Εξειδίκευση & συνεχής εκπαίδευση
 • Ταχύτητα & συνέπεια
 • Εργαλεία & μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας
 • Σύγχρονη γραμμή παραγωγής
 • Πιστοποιημένος ποιοτικός έλεγχος

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος;

  Μέσω ενδελεχούς ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

 • Τηρείται κάποιο standard ποιότητας;

  Η εταιρία μας τηρεί αυστηρά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015.

© Copyright 2019 by Dimomeletis ICT Solutions.GR