ΚΩΣΤΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

RESUME

Name: Curtis GREENE
Date of birth: 23 January 1988
Address: 272 Linden Avenue, Winter Park
Email: curtis.greene@mail.com
Phone: +149 75 23 222 35

PROFILE

We offer a full range of garage services to vehicle owners located in Tucson area. All mechanic services are performed by highly qualified mechanics. We can handle any car problem.

We offer full range of garage services to vehicle owners in Tucson. Our professionals know how to handle a wide range of car services. Whether you drive a passenger car or medium sized truck or SUV, our mechanics strive to ensure that your vehicle will be performing at its best before leaving our car shop.

TURNKEY

We combine quality workmanship, superior knowledge and low prices.

RESOURCES

We have the experience, personnel and resources to make.

SUPPLY

Work with us involves a carefully planned series of steps.

MY SKILLS

Tire and Wheel Services 95%
Lube, Oil and Filters 72%
Belts and Hoses 60%
Engine Diagnostics 92%
Brake Repair 75%
Air Conditioning 89%

MY EXPERIENCE

HITACHI CONSTRUCTDIGGER OPERATOR

Paetos dignissim at cursus elefeind norma arcu. Pellentesque accumsan est in tempus etos ullamcorper, sem quam suscipit lacus maecenas tortor.

BRICK LTDFOREMAN

Paetos dignissim at cursus elefeind norma arcu. Pellentesque accumsan est in tempus etos ullamcorper, sem quam suscipit lacus maecenas tortor.

HOME RENEWSENIOR FOREMAN

Paetos dignissim at cursus elefeind norma arcu. Pellentesque accumsan est in tempus etos ullamcorper, sem quam suscipit lacus maecenas tortor.

TESTIMONIALS

  • "I have taken several of the family cars here for the past several years and without exception the experiences have been outstanding. I would highly recommend this place to any one who wants great service, honest value, and really great people."

    MITCHEL SMITH
    ENGINE DIAGNOSTICS
  • "I have taken several of the family cars here for the past several years and without exception the experiences have been outstanding. I would highly recommend this place to any one who wants great service, honest value, and really great people."

    MITCHEL SMITH
    BELTS AND HOSES
© Copyright 2019 by Dimomeletis ICT Solutions.GR